ostrosłupy – zbiór zadań z rozwiązaniami

Przekrój poprzeczny ostrosłupa czworokątnego prawidłowego płaszczyzną przechodzącą przez krawędź boczną ma pole równe 6. Oblicz objętość ostrosłupa, jeśli krawędź podstawy ma długość 4
>>>zobacz film

W ostrosłupie prostym, którego podstawą jest prostokąt ściana boczna o podstawie długości 4 jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni. Wysokość ostrosłupa ma długość 6. Oblicz objętość ostroslupa.
>>>zobacz film

Jak zmieni się objętość ostrosłupa trójkątnego prawidłowego, jeśli krawędź podstawy zwiększymy 4 krotnie, a wysokość ostrosłupa zmniejszymy dwukrotnie.
>>>zobacz film

Wysokość ostrosłupa prawidłowego 6-kątnego wynosi 6. Tangens nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy wynosi 2.
Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa.
>>>zobacz film

Podstawą ostrosłupa ABCD jest trójkąt prostokątny ABC, o kącie prostym przy wierzchołku A. Odcinek AD będący wysokością ostrosłupa ma długość 4. Kąt ACD ma miarę 30 stopni. Jaką długość ma odcinek |AB|, jeśli objętość ostrosłupa wynosi 8.
>>>zobacz film

Comments are closed