logarytmy i zbiór zadań

\log_8{16}+1=?   >>>zobacz film

3

4

2

x=2\log_{16}{\sqrt2}+1,\;\;x=\frac{1}{3}\log_{\frac{1}{2}}{2}-\log_{2}{1},\;\;x=\log_{\sqrt3}{3\sqrt3}\*\log_{32}{\frac{1}{2}}
 
  >>>zobacz film

Oblicz:
\log_3{13\frac{1}{2}}+2\log_3{\sqrt2}  >>>zobacz film

\frac{1}{2}\log_{\sqrt5}{9}-\log_{\sqrt5}{\frac{3}{5}} >>>zobacz film

\log_{\frac{1}{8}}({\log_{2\sqrt2}{8}})  >>>zobacz film

16^{\log_{\sqrt2}{3}}  >>>zobacz film

2\log_{\frac{2}{3}}{(2,25)}-9^{\log_{3}{\sqrt7}}  >>>zobacz film

5^{\log_{5}{3}+2}+\log_3{\sqrt[3]{\sqrt[3]{3}}}   >>>zobacz film

\log_{7}{9}*\log_{3}{7}  >>>zobacz film

Rozwiąż równanie: 2\log_{x-2}{4}=4  >>>zobacz film

Rozwiąż równanie:  \log_3{(2x)}=2-\log_3{5}   >>>zobacz film

Rozwiąż równanie:  3\log_3{(2x-1)}-\log_{\sqrt2}{2}=4   >>>zobacz film

Wykaż, że jeśli \log_{24}{6}=a, \:to\ \log_6{256}=\frac{4(1-a)}{4}   >>>zobacz film

Comments are closed